ZESZYTY WIEJSKIE

Zeszyty Wiejskie to biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (IZBW). Powstał z inicjatywy osób w zespole skupionych, podejmujących w ramach pracy naukowej szeroko rozumianą problematykę wiejską. Mając nadzieję na dalsze trwanie, prezentować będzie tematkę związaną z różnymi dyscyplinami spośród nauk społecznych głównie z historią, socjologią, etnologią, pedagogiką i ekonomią. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikować będą autorzy z IZBW i łódzkiego ośrodka akademickiego, ale także naukowcy, teoretycy i praktycy spoza Łodzi, oraz z zagranicy.

 

Na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowanej 23 grudnia 2015 r., „Zeszytom Wiejskim” przyznano 5 punktów

 

Rural Periodicals– academic bulletin prepared by the Interdisciplinary Team of Rural Studies acting at the University of Łódź. The bulletin is devoted to a wide range of rural issues, the analysis of various social, cultural, economic and political phenomena that concern the Polish country and are observed against the background of transformations occurring in Europe and in the world. The authors who publish papers in “Rural Periodicals” represent diverse areas of science such as history, sociology, ethnology, pedagogy, economics, archeology, cultural and political studies.